אישור מס שנתי
+ -

לקוחות יקרים,

החל מהיום ובמשך הימים הקרובים נשלח ללקוחותינו אישורי מס לשנת 2018 באמצעות היהב מייל.

האישורים ישלחו בסדר הבא:

1. אישור ניכויי מס במקור מפעולות בני"ע ובפיקדונות (867).
2. הודעות בגין אישור חלוקת רווחים בשותפויות נפט.
3. הודעות ללקוחות להם לא בוצעה פעילות בני"ע בשנת המס 2018.

לקבלת הודעות עבור תוכניות חסכון אנא פנה לסניפך.

בברכה,
בנק יהב