גילויים פיקוחיים נוספים
+ -

גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל 
 
דוח סיכונים
שם טופס קובץ להורדה
דוח סיכונים ליום 30.06.20 לחץ להורדת המסמך
דוח סיכונים ליום 31.03.20 לחץ להורדת המסמך
דוח סיכונים ליום 31.12.19 לחץ להורדת המסמך
דוח סיכונים ליום 30.09.19 לחץ להורדת המסמך
דוח סיכונים ליום 30.06.19 לחץ להורדת המסמך
דוח סיכונים ליום 31.03.19 לחץ להורדת המסמך
דוח סיכונים ליום 31.12.18 לחץ להורדת המסמך
דוח סיכונים ליום 30.09.18 לחץ להורדת המסמך
דוח סיכונים ליום 30.06.18 לחץ להורדת המסמך
דוח סיכונים ליום 31.03.18 לחץ להורדת המסמך
דוח סיכונים ליום 31.12.17 לחץ להורדת המסמך
דוח סיכונים ליום 30.09.17 לחץ להורדת המסמך
דוח סיכונים ליום 30.06.17 לחץ להורדת המסמך
דוח סיכונים ליום 31.03.17 לחץ להורדת המסמך
דוח סיכונים ליום 31.12.16 לחץ להורדת המסמך
דוח סיכונים ליום 30.06.16 לחץ להורדת המסמך
דוח סיכונים ליום 30.09.16 לחץ להורדת המסמך
דוח סיכונים ליום 31.03.16 לחץ להורדת המסמך
דוח סיכונים 2015 לחץ להורדת המסמך
 
נספח א'
שם טופס קובץ להורדה
נספח א' ליום 30.06.20 לחץ להורדת המסמך
נספח א' ליום 31.03.20 לחץ להורדת המסמך
נספח א' ליום 31.12.19 לחץ להורדת המסמך
נספח א' ליום 30.09.19 לחץ להורדת המסמך
נספח א' ליום 30.06.19 לחץ להורדת המסמך
נספח א' ליום 31.03.19 לחץ להורדת המסמך
נספח א' ליום 31.12.18 לחץ להורדת המסמך
נספח א ליום 30.09.18 לחץ להורדת המסמך
נספח א' ליום 02.09.18 לחץ להורדת המסמך
נספח א' ליום 30.06.18 לחץ להורדת המסמך
נספח א' ליום 31.03.18 לחץ להורדת המסמך
נספח א' ליום 31.12.17 לחץ להורדת המסמך
נספח א' ליום 30.09.17 לחץ להורדת המסמך
נספח א' ליום 03.08.17 לחץ להורדת המסמך
נספח א' ליום 31.03.17 לחץ להורדת המסמך
נספח א' ליום 31.12.16 לחץ להורדת המסמך
נספח א' ליום 30.09.16 לחץ להורדת המסמך
נספח א' ליום 27.07.16 לחץ להורדת המסמך
נספח א' ליום 31.03.16 לחץ להורדת המסמך
נספח א' ליום 31.12.15 לחץ להורדת המסמך
נספח א' ליום 30.09.15 לחץ להורדת המסמך
נספח ב' ליום 30.09.15 לחץ להורדת המסמך
נספח ג' ליום 30.09.15 לחץ להורדת המסמך
נספח א' ליום 30.06.15 לחץ להורדת המסמך
נספח ב' ליום 30.06.15 לחץ להורדת המסמך
נספח ג' ליום 30.06.15 לחץ להורדת המסמך
נספח א' ליום 31.03.15 לחץ להורדת המסמך
נספח ב' ליום 31.03.15 לחץ להורדת המסמך
נספח ג' ליום 31.03.15 לחץ להורדת המסמך
נספח א' ליום 31.12.14 לחץ להורדת המסמך
נספח ב' ליום 31.12.14 לחץ להורדת המסמך
נספח ג' ליום 31.12.14 לחץ להורדת המסמך
נספח א' ליום 30.9.14 לחץ להורדת המסמך
נספח ב' ליום 30.9.14 לחץ להורדת המסמך
נספח ג' ליום 30.9.14 לחץ להורדת המסמך
נספח א' ליום 30.6.14 לחץ להורדת המסמך
נספח ב' ליום 30.6.14 לחץ להורדת המסמך
נספח ג' ליום 30.6.14 לחץ להורדת המסמך
נספח א' ליום 31.3.14 לחץ להורדת המסמך
נספח ב' ליום 31.3.14 לחץ להורדת המסמך
נספח ג' ליום 31.3.14 לחץ להורדת המסמך

דוח שנתי לציבור על טיפול בתלונות
שם טופס קובץ להורדה
דוח שנתי לציבור על טיפול בתלונות לשנת 2018 לחץ להורדת המסמך
דוח שנתי לציבור על טיפול בתלונות לשנת 2017 לחץ להורדת המסמך