הטבות למורים \\ מורים נהנים מתנאים מצויינים
+ -

מורים הפותחים חשבון עו"ש משכורת נהנים מהטבות משמעותיות בניהול חשבון בבנק יהב:


 • פטור מעמלת ערוץ ישיר - ללא הגבלת פעולות
 • פטור מעמלת פקיד - ללא הגבלת פעולות
 • פטור מדמי ניהול חשבון מינימאליים
 • פטור מעמלת הקצאת אשראי
 • פטור מעמלת הפקת פנקסי שיקים
 • פטור מדמי כרטיס אשראי
 • החזר עמלת העברה למעבירי תיק ני"ע מבנק אחר (בכפוף למקסימום)
 • הטבות בעמלות ני"ע
 • הטבות בעמלות מט"ח
 • מסגרת אשראי בריביות אטרקטיביות במיוחד וללא תחרות

ובנוסף - הלוואות אטרקטיביות במיוחד, עד 100,000 ₪:

 • הלוואות לכל מטרה
 • הלוואות לחופשה ולנופש
 • הלוואות לרכישת או החלפת רכב

מורים בבנק יהב נהנים מזכאות לכרטיס אשראי "אשמורת".

לפתיחת חשבון בבנק יהב לחצו כאן או חייגו 2617**כל האמור בפרסום זה נכון למועד פרסומו וכפוף להוראות הדין. הרשויות המוסמכות, הסכם המעסיק ונהלי בנק יהב. אין בפרסום זה משום התחייבות ו/או ייעוץ, חוות דעת או המלצה בי לפעולות האמורות לרבות כדאיותן. הבנק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התנאים בכל עת. מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול למתן הלוואות בכפוף לאישור הבנק ותנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.