הטבות לעובדי מדינה
+ -

מצ"ב פירוט ההטבות לעובדי מדינה אשר פותחים חשבון עו"ש בבנק יהב ונהנים מתנאים אטרקטיביים במיוחד.

     
 • פטור מעמלת "פעולה ע"י פקיד"
 • פטור מעמלת "פעולה בערוץ ישיר"
 • פטור מעמלת השלמה למינימום 
    * פעולה ע"י פקיד ו"פעולה בערוץ הישיר " כמפורט בתעריפון הבנק,פרק עובר שב.

 • פטור מעמלת הקצאת אשראי לחשבונות מסוג "יחיד".
 • פנקסי שיקים - חינם
 • פטור מדמי כרטיס אשראי 
     *למעט כרטיסים ומועדונים ייעודים.
 • מסגרת אשראי - בריבית מועדפת.
 • שירותי ני"ע - עמלות מופחתות

בנוסף, מגוון הלוואות לכל מטרה בריבית יהב-

 • הלוואה רגילה בעל חשבון - עד 10,000 ₪ בריבית יהב
 • הלוואה משלימה לבעל חשבון - עד 5,000 ₪ בריבית יהב
 • הלוואה רגילה - עד 10,000 ₪ בריבית יהב
 • הלוואה משלימה רגילה - עד 5,000 ₪ בריבית יהבעוד הטבות לעובדי מדינה בבנק יהב- לחוסכים ביהב לדיור או ביהב לדירה תינתן הלוואה עד 150,000 ₪ בריבית "פריים" פלוס 0.9% עד 15 שנה*

לפירוט תנאי ניהול חשבון עו"ש לעובדי מדינה לחץ כאן.

לפירוט הלוואות לעובדי מדינה מפיקדון מעסיק לחץ כאן.

כל אלו ועוד הטבות לעובדי מדינה מחכים לכם, כמו תמיד, בכל אחד מסניפי בנק יהב ובמוקד "יהב ישיר" בטלפון 2616*.


*מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול למתן הלוואות בכפוף לאישור הבנק ותנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.