הטבות לעובדי תאגידים ממשלתיים
+ -

עובדים המשתייכים לחברות ותאגידים ממשלתיים נהנים ממגוון שירותים בנקאיים ייחודיים ביהב, שעיקרם שיתוף פעולה רב שנים עם המעסיקים.

ניהול חשבונותיך ביהב חוסך לך מאות שקלים בשנה, בשל העמלות הנמוכות, הריביות המועדפות באשראי ובחסכונות וההלוואות הייחודיות מפיקדון המעסיק.

בבנק יהב עומדים לרשותך תנאים ייחודיים בתחומי הפעילות הבנקאית:

  • הטבות בניהול חשבון עו"ש משכורת ביהב
  • הלוואות ייחודיות מפיקדון המעסיק – בריבית יהב
  • מסגרת אשראי בעו"ש מפיקדון המעסיק – בריבית ללא תחרות
  • שירותי ניירות ערך, חסכונות ומטבע חוץ
  • שירותים בנקאיים נוספים
  • הלוואות כנגד פיקדון המעסיק