הטבות מסלול לשכירים
+ -

חדש בבנק יהב - מסלול לשכירים ללא עמלות עו"ש.

פותחים חשבון עו"ש משכורת בבנק יהב ונהנים מההטבות הבאות:

‎פטור מעמלה בגין פעולות המבוצעות בערוצים ישירים כולל:

פטור מזיכוי חשבון באמצעות מסלקה, פטור מחיוב בכרטיסי אשראי, פטור מהפקדת מזומן, פטור ממשיכת מזומן במכשיר אוטומטי, פטור מהעברה/הפקדה לחשבון אחר, פטור מתשלום שובר, פטור משאילתת מידע, פטור מהפקדת שיק, פטור ממשיכת שיק, פטור מהוראת קבע, פטור מחיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון, פטור מעמלת מינימום.

פטור מעמלת פקיד בגין פעולות המבוצעות על ידי פקיד כולל:

פטור מהפקדת מזומן (עד 10,000 ש"ח), פטור ממשיכת מזומן (עד 10,000 ש"ח), פטור מהפקה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח, פטור מהעברה/הפקדה לחשבון אחר, פטור מהפקדת שיק, פטור ממשיכת שיק, פטור מתשלום שובר בדלפק (עד 10,000 ש"ח), פטור מעמלת מינימום, ועוד:

  • פטור מדמי הקצאת אשראי
  • עד 6 פנקסי שיקים חינם בשנה
  • קנייה ומכירה של ניירות ערך בעמלות מופחתות
  • מסגרת משיכת יתר - עד 300% מגובה המשכורת
  • מגוון הלוואות בתנאים ייחודיים – עד 100,000 ₪ ל- 10 שנים בריבית החל מפריים (P + 1%)

לפתיחת חשבון חייג עכשיו 2617* או לחץ כאן.


* מתן ההטבות מותנה בקיומו של חשבון עו"ש אליו יופקדו משכורות/קצבת ביטוח לאומי/משרד הביטחון בסך מצטבר של 5,000 ש"ח ומעלה. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול למתן הלוואות בכפוף לאישור הבנק ותנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.