הלוואה לעצמאיים
+ -

לקוחות יקרים,

לאור התקופה המאתגרת בנק יהב מציע לעצמאיים הלוואה חדשה
 

 ההלוואה מיועדת עבור:
  • עצמאיים לקוחות הבנק
  • עצמאיים שהינם בני/בנות זוג של לקוחות הבנק המנהלים חשבון משכורת ביהב
   
תנאי ההלוואה :
  • אפשרות לדחיית תשלומי הקרן עד 3 חודשים
  • פריסה עד 18 חודשים
  • ריבית פריים + 2.5%

  *מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול, כפופים להוראות הדין, לנהלי ולתנאי הבנק ולאישורו.
   אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
   הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת.