הלוואות חגיגיות
+ -

שם המוצר           
סכום
תקופה
ריבית
הלוואת "חג לכל לקוח"
עד 60,000 ₪
 
עד 80 חודש
%P+3.60
הלוואת "קל לכל חשבון"
עד 18,000 ₪
 
עד 60 חודש
P+3.25%
 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לסניפי הבנק או למוקד יהב ישיר 2616 *


*מתן האשראי, הביטחונות, ודמי הטיפול, כפופים להוראות הדין, לנהלי ולתנאי הבנק ולאישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת.