הלוואות ישירות במענה הקולי
+ -

הלוואה בדקה – ללא טפסים, ללא ערבים, ללא המתנה בתור

להלוואה טלפונית בשירות עצמי חייג 2616 * או 02-5009911

 1. הקש תעודת זהות ובסיום #
 2. הקש קוד סודי ובסיום #
 3. הקש שלוחה 2 להלוואות
 4. הקש 1 לביצוע הלוואות
 5. הקש מספר חשבון עו"ש ביהב ובסיום #
 6. לבדיקת זכאות הקש 1 לביצוע הלוואה הקש 2
 7. בחר את סוג ההלוואה
 8. הקש קוד סודי ובסיום #
 9. הקש את סכום ההלוואה המבוקש ובסיום #
 10. ניתן לבחור את מספר התשלומים המבוקש או את סכום התשלום החודשי ובסיום #
 11. אישור סופי


*סכום ההלוואה כפוף לניצול הזכאות האישית להלוואות בערוצים הישירים. מתן האשראי כפוף לשיקולי אשראי, נהלי הבנק ותנאיו.