הלוואות בריבית יהב
+ -

פרטים נוספים אודות ההלוואות לעובדי מדינה ב"ריבית יהב" -

  • הלוואה רגילה לבעל חשבון - עד 10,000 ₪ בריבית יהב
  • הלוואה משלימה לבעל חשבון (בתקופות החגים) - עד 5,000 ₪ בריבית יהב
  • הלוואה רגילה - עד 10,000 ₪ בריבית יהב
  • הלוואה משלימה רגילה (בתקופות החגים) - עד 5,000 ₪ בריבית יהב
  • מיוחד לעובדי מדינה שאינם מנצלים את זכאותם להלוואות כלליות בריבית יהב, זכאים ל"הלוואת בונוס לכל מטרה" מוגדלת בריבית בנקאית
  •  מסגרת אשראי בחשבון העו"ש -  עד 10,000 ש"ח בריבית יהב 


  • חדש!
  •  הלוואת "יהב בשבילך" - עד 10,000 ש"ח בריבית "פריים" + 0%
  •  הלוואת "יהב בשבילך" משלימה (בתקופות החגים)-עד 5,000ש"ח בריבית "פריים"+ 0%


לחוסכים בחסכון יהב דיור/דירה

  • לחוסכים ביהב לדיור או ביהב לדירה תינתן הלוואה עד 150,000 ₪ בריבית "פריים" פלוס 0.9% עד 15 שנה כנגד שיעבוד החיסכון ועד פי 1.5 מסכום החיסכון.

כל אלו ועוד מחכים לכם, כמו תמיד, בכל אחד מסניפי בנק יהב ובמוקד "יהב ישיר" בטלפון 2616* לפרטים אודות הלוואות לעובדי מדינה.


*מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול למתן הלוואות בכפוף לאישור הבנק ותנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.