הלוואות משפחה
+ -


מנהלים חשבון ביהב?

הילדים שלכם זכאים להלוואה ייחודית גם בלי לנהל חשבון ביהב.

הלוואה לילדים בערבות ההורים עד לסכום של 120,000 ש"ח, בריבית "פריים" + 2.9% ובפריסה של עד 20 שנים !

פרטים בסניפים.

* כל הנאמר בפרסום זה, לרבות מתן האשראי, הבטחונות ודמי הטיפול נכון למועד הפרסום ובכפוף להוראות הדין, לנהלי ולתנאי הבנק ולאישורו.
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצל"פ.
הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת.
ההלוואה מיועדת לילדים בגירים אשר יפתחו חשבון עו"ש בבנק לשם ניהול ההלוואה ושהוריהם מנהלים חשבון בבנק.