הלוואות ליסינג לרכישת רכב חדש
+ -

 
מסלול נוח ומשתלם עד 100% מימון ובריבית מצוינת של פריים + 1%.

החזר של עד 60% מסכום ההלוואה – עד 60 חודשים והיתר בתום התקופה במגוון אפשריות החזר.

לפרטים נוספים שאל את הבנקאי /ת 2616 *
 
 
* הלוואה עד 185,000 ₪. כנגד שיעבוד הרכב. שיעור הריבית הינו בחישוב שנתי. מתן האשראי הבטחונות ודמי הטיפול בכפוף להוראות הדין, נהלי הבנק ואישורו. כל האמור בפרסום זה נכון למועד הפרסום, הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצל"פ. ההלוואה מיועדת ללקוחות הבנק.