הלוואות לכל מטרה
+ -

גם בהלוואות בנק יהב הכי משתלם בשבילך

בנק יהב מעמיד לרשותך הלוואה במסלול המהיר ללא טפסים וללא ערבים אשר יוזרמו ישירות לחשבונך.

את ההלוואות ניתן לבצע באמצעות מוקד יהב ישיר והמענה הקולי:

סכום ההלוואה, התקופה והריבית בכפוף לזכאות בערוצים הישירים.

לביצוע מיידי חייג למוקד יהב ישיר 2616*

* הבנק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התנאים בכל עת. מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול למתן הלוואות בכפוף לאישור הבנק ותנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.