חיסכון לכל ילד
+ -

חיסכון לכל ילד - מידע כללי

בהתאם להסכמה עם המוסד לביטוח לאומי, נדחה מועד תחילת העברת הכספים בתכנית "חיסכון לכל ילד" עבור חוסכים שבחרו בבנק יהב, ליום 1.7.2017. העברת הכספים תידחה למועד זה מבלי שתיפגע הריבית, אשר תושלם רטרואקטיבית, החל ממועד תחילת הצבירה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד יהב ישיר טל 2616* או לסניפי הבנק. 

החל מינואר 2017, תכנית "חיסכון לכל ילד" יוצאת לדרך.
מדי חודש, יפקיד המוסד לביטוח הלאומי עבור כל ילד (אשר משתלמת בעדו קצבת ילדים) סכום של 50 ₪. סכום זה יופקד בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבור הילד וההפקדות תימשכנה עד הגיע הילד לגיל 18. הכסף יופקד לתוכנית חיסכון בנקאית או לקופת גמל, שתיפתח על שם הילד.
הורי הילד רשאים להפקיד עבורו, מדי חודש, סכום נוסף של 50 ש"ח שישולם מתוך קצבת הילדים - ובכך להכפיל את החיסכון! 
 
על מנת לבחור היכן לחסוך את הכספים ובאיזה מסלול, יש להיכנס לאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי ולהזין בו את הפרטים, בהתאם להוראות
משיכת הכספים מחשבון החיסכון תתאפשר עם הגיע הילד לגיל 18. לפני המשיכה, יזכה המוסד לביטוח לאומי את חשבון החיסכון במענק משיכה של 500 ₪.
ניתן לדחות את משיכת הכספים מחשבון החיסכון עד הגיע החוסך לגיל 21. במקרה כזה, לא תהיינה הפקדות נוספות לחשבון, אך הכספים שהופקדו בו ימשיכו לצבור ריבית. חוסך שיבחר למשוך את הכספים רק בהגיעו לגיל 21 ,יהיה זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי מענק משיכה נוסף של 500 ש"ח.
לצורך קבלת מידע נוסף, ניתן לפנות לאתר המוסד לביטוח לאומי 

למידע נוסף על התכנית ניתן להיכנס לאתר התכנית הייעודי במשרד האוצר בכתובת 

לשאלות ותשובות נפוצות
לחץ כאן

לצפיה בהסכם חיסכון לכל ילד 
לחץ כאן

להורדת טופס בקשה למשיכת כספים מתוכנית חיסכון לכל ילד  
לחץ כאן

פירוט המסלולים:
מסלול חיסכון
ריבית שקלית קבועה לא צמודה
ריבית קבועה צמודה למדד
ריבית משתנה
גיל 0-18 עם אפשרות להחלפת מסלול כל 5 שנים
גיל 0-18 ללא אפשרות להחלפת מסלול כל 5 שנים