חיסכון לכל ילד
+ -

חיסכון לכל ילד - מידע כללי

 
החל מינואר 2017, תכנית "חיסכון לכל ילד" יוצאת לדרך.
מדי חודש, יפקיד המוסד לביטוח הלאומי עבור כל ילד (אשר משתלמת בעדו קצבת ילדים) סכום של 50 ₪. סכום זה יופקד בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבור הילד וההפקדות תימשכנה עד הגיע הילד לגיל 18. הכסף יופקד לתוכנית חיסכון בנקאית או לקופת גמל, שתיפתח על שם הילד.
הורי הילד רשאים להפקיד עבורו, מדי חודש, סכום נוסף של 50 ש"ח שישולם מתוך קצבת הילדים - ובכך להכפיל את החיסכון! 
 
על מנת לבחור היכן לחסוך את הכספים ובאיזה מסלול, יש להיכנס לאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי ולהזין בו את הפרטים, בהתאם להוראות
משיכת הכספים מחשבון החיסכון תתאפשר עם הגיע הילד לגיל 18. לפני המשיכה, יזכה המוסד לביטוח לאומי את חשבון החיסכון במענק משיכה של 500 ₪.
ניתן לדחות את משיכת הכספים מחשבון החיסכון עד הגיע החוסך לגיל 21. במקרה כזה, לא תהיינה הפקדות נוספות לחשבון, אך הכספים שהופקדו בו ימשיכו לצבור ריבית. חוסך שיבחר למשוך את הכספים רק בהגיעו לגיל 21 ,יהיה זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי מענק משיכה נוסף של 500 ש"ח.
לצורך קבלת מידע נוסף, ניתן לפנות לאתר המוסד לביטוח לאומי 

למידע נוסף על התכנית ניתן להיכנס לאתר התכנית הייעודי במשרד האוצר בכתובת 

לשאלות ותשובות נפוצות
לחץ כאן

לצפיה בהסכם חיסכון לכל ילד 
לחץ כאן

לצפייה בתוכניות החיסכון "יהב לכל ילד"
לחץ כאן

להורדת טופס בקשה למשיכת כספים מתוכנית חיסכון לכל ילד  
לחץ כאן