מט"ח
+ -

לקוחות בנק יהב נהנים ממגוון שירותים בתחום המט"ח בסניפי הבנק ודרך האינטרנט:

  • ניהול חשבון
  • רכישות והמרות במט"ח
  • הפקדה לפקדונות
  • תוכנית חסכון בהו"ק במט"ח (ניתן להצטרף רק בניפי הבנק)
  • העברות מט"ח לחו"ל ובארץ (ניתן רק בסניפי הבנק)

להלן הפעולות במט"ח שניתן לבצע באתר האינטרנט:

רכישות והמרות

רכישות והמרות מחשבון שקלים, המרה מטבע למטבע.

פעולת רכישה/המרה ניתן לבצע בשער הזמנה בלבד.

"שער הזמנה" – מסלול שבו השער נקבע ע"י הבנק בסוף יום העסקים, עבור כל העסקות שהוזמנו ע"י הלקוחות באותו יום עד לשעות המפורטות להלן. שער זה מתפרסם למחרת בעיתונים.
בימים ב-ה עבור כל העסקות המתבצעות עד לשעה 15:00, בימי שישי עד השעה 12:00 וערבי חג עד השעה 11:00.

פקדונות מט"ח

ניתן להפקיד פקדונות בדולר ארה"ב, דולר קנדי , דולר אוסטרלי, לירה שטרלינג ואירו.

תקופת הפקדון : 7-365 ימים או לפי חודשים (עד שנה).

הפקדון נושא ריבית במט"ח ושיעורה קבוע לכל אורך תקופת הפיקדון.

סכום מינימאלי להפקדה – 2,500$ או שווה ערך במטבעות אחרים.

שיעור המס – מהריבית הנצברת עבור פקדון מט"ח (במידה ושולמה ריבית) מנוכה מס בשיעור 20% מחשבון פמ"ח תושב ישראל בלבד. המס נגבה מחשבון הלקוח בשקלים או במט"ח ע"פ בחירתו.

תוכנית חסכון במט"ח – הו"ק

החל ממרץ 2015 נפתחה התוכנית במתכונת כדלהלן:

הו"ק מחשבון שקלים למט"ח המאפשרת לצבור סכום כסף במט"ח לקראת נסיעה לחו"ל (רכישה במסגרת התוכנית מתבצעת בשערי מכירה המחאות/העברות).

מטבעות לחיסכון: דולר ארה"ב, אירו, שטרלינג (ניתן להקים בכל חשבון הוראת קבע אחת בלבד לכל מטבע).

סכום ההפקדה – רכישה מחשבון שקלים במידה וקיימת יתרה בהתאם למסגרת בחשבון

מינימום להפקדה 50$ מקסימום 2500$ (או שווה ערך באירו, שטרלינג)

המוצר הינו מוצר ללא ריבית.

תקופת החיסכון  3-36 חודשים ע"פ בחירת הלקוח.

במהלך תקופת החיסכון ניתן לשנות את סכום החיסכון החודשי, אך בכל שינוי בסכום החיסכון, יש להתמיד ולחסוך בסכום החדש 3 חודשים לפחות (דהיינו – 3 הפקדות בסכום החדש).

הטבות: פטור מעלת חליפין בעת ביצוע הרכישה החודשית.

במשיכת מט"ח במזומנים מן התוכנית, תינתן הנחה בגובה 60%  בהפרשי השער, בהתקיים כל התנאים המצוינים בטופס המשפטי והתנאים.

העברות מט"ח: העברות מט"ח בארץ ולחו"ל ניתן לעשות בסניפי הבנק בלבד.

לא ניתן לבצע העברות מט"ח באמצעות האינטרנט.

לביצוע העברות במט"ח לעיתים נדרש מהלקוח למסור מספר זה"ב.

בטופס יופיע שם הלקוח בלועזית , מספר iban, שם לקוח בלועזית, פרטי סוויפט.

ניתן להפיק באתר האינטרנט את קוד iban – מספר זה"ב הכולל: מספר זה"ב, שם החשבון באנגלית, קוד הסוויפט באמצעותו מבוצעות ההעברות (נכנסות ויצאות).

הרינו להודיעכם על כך שהבנק נאלץ להפסיק לתת שירותי סליקת שיקים במט"ח ועקב כך לא תתאפשר יותר הפקדה של שקים אלו בחשבונותיכם.
הסיבות להפסקת מתן השירותים אינן תלויות בבנק.

לקבלת מידע וביצוע פעולות במוקד מט"ח -
2616* , 02-5009911 (שלוחה 7)
מוקד מט"ח פעיל במקביל לשעות הפעילות בסניפים.