עדכון שעות פעילות שלוחות הבנק
+ -



לקוחות יקרים,

החל מ- 11.4.21 יחולו שינויים בשעות פעילות שלוחות הצפון להלן שעות פעילות המעודכנות :


שלוחת דליית אל כרמל +עספייא 

בימים ב',ד':

09:00-13:00

אחה"צ 15:00-18:00

בימים ג',ה':

09:00-14:00

יום ו':


9:00-12:00

יוקנעם :

יום ב' :

09:30-13:30

אחה"צ : 15:00-18:00

יום ה' :

09:30-14:00

מגדל העמק :

יום ג' :

09:30-13:30

אחה"צ 15:00-18:00

יום ו' :

09:00-12:00


החל מ-2.5.21 יחולו שינויים בשעות פעילות שלוחות הדרום להלן שעות פעילות המעודכנות :

שלוחת נתיבות :

בימים ב',ד':

09:00-13:00

אחה"צ 15:00-18:00

בימים ג',ה':

09:00-14:00

יום ו':

9:00-12:00


שדרות:

יום ג':

09:30-13:30

אחה"צ : 15:00-18:00

יום ה' :


09:30-14:00

דימונה :

יום ד' :

09:30-13:30

אחה"צ :15:00-18:00

יום ו':

9:00-12:00






בברכה,
בנק יהב