עמיתים
+ -

החל מתאריך 01.01.2014, השירות לעמיתי קופות גמל וקרנות השתלמות, כמפורט להלן, ניתן ישירות על ידי החברות המנהלות:

קופות גמל לשכירים ולעצמאים בניהול האיגודים המקצועייםקרנות השתלמות - לשכירים בניהול האיגודים המקצועייםהחל מתאריך 1/10/13 השירות לעמיתי הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ ניתן ישירות ע"י החברה המנהלת - www.hag.co.il או בטלפון 03-6000100