נגישות לאנשים עם מוגבלות
+ -

הצהרת נגישות – בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ

בבנק יהב רואים חשיבות רבה במתן שירות שוויוני לכלל הלקוחות ובשיפור השירות הניתן ללקוחות עם מוגבלות פיזית חושית וקוגניטיבית.

בנק יהב מייחס חשיבות עליונה להנגשת אתר האינטרנט של הבנק  וזאת מתוך תפיסת עולם כי יש לאפשר לכל בני האדם הזדמנות שווה ונגישות לשירות ולמידע.

לשם כך אנו משקיעים מאמצים ומשאבים רבים בהנגשת אתר האינטרנט השיווקי של הבנק, במטרה להקל על השימוש בו, וכן להפוך את שירותי הבנק באמצעות האתר לזמינים יותר עבור אנשים עם מוגבלות.

לבנק דף בית שהינו נגיש לאנשים עם מוגבלות וכולל את כל הטפסים שקיימים לכלל הציבור, קיים סרגל נגישות המאפשר גישה לכל העמודים, התכנים, הקישורים עד ל"כניסה לחשבונך".

כמו כן,  הנגשת אתר האינטרנט מתבצעת במקביל למאמץ הכולל להנגשת סניפי ושירותי בנק יהב לאנשים עם מוגבלות.
כל הטפסים הנמצאים לרשות כלל הלקוחות הומרו ל 2 חלופות לנוחות אנשים עם מוגבלות וקיימים בפורמט MP3 וכן בפורמט PDF נגיש .

האתר השיווקי של בנק יהב עומד בתקן דרגה AA ועומד בכל דרישות הסעיפים שברמת נגישות הנדרשת על פי חוק תקנות שויון לאנשים עם מוגבלות

יצירת קשר

אם במהלך הגלישה באתר נתקלת בבעייה בנושא נגישות נשמח לקבל ממך הערות ובקשות,זאת באמצעות כתובת דואר אלקטרונית מיוחדת שנפתחה בנושא נגישות.

Negishut@yahav.co.il

בנק יהב עובד בשיתוף פעולה מלא עם עמותת נגישות ישראל בתחומי נגישות מתו"ס ומידע

כדי לאפשר גישה נוחה למרבית האוכלוסייה, פועל בנק יהב להנגשת סניפיו לאנשים עם מוגבלויות והשלים את דרישות החוק ואף יותר מכך בסניפי הבנק.
לצורך  כך פנה הבנק לרשויות המקומיות שבשטחן נמצאים הסניפים לצורך הסדרה והתקנה של שיפועים מתאימים, הסדרת שיפועים וחניות לאנשים עם מוגבלות.

בתוך הסניפים הוסדרו המעברים ורוחבי הדלתות, הותקנו עמדות שירות נגישות לנכים, הותקנו או הותאמו מעליות נגישות או מעלוני נכים, הוצב שילוט מתאים והונגשו חדרי השירותים. כמו כן הונמכו מכשירים אוטומטיים ודלפקי כתיבה וכן הוצבו כסאות המתנה עם מסעד יד.

בה בעת, נערך הבנק גם להנגשת המידע והשירותים הניתנים לכלל לקוחותיו לאנשים עם מוגבלות.

בנק יהב מקפיד על קיום מלא של כל הוראות החוק והתקנות ואף מעבר אליהן.

מודגש כי קיימת רשימת סניפים מונגשים באתר האינטרנט לחץ כאן

בנוסף, מוקד יהב ישיר הונגש בהתאם להנחיות החוק. לפרטים אודות פעילות במוקד יהב ישיר, לחץ כאן.

לבקשה להעברת טופס לפורמט נגיש לחץ כאן

 1.1.17 הבנק משדרג את מערכת המחשוב לפרטים , לחץ כאן

בכל שאלה בנושא נגישות לאנשים בעלי מוגבלות, ניתן לפנות למר אבי קראוס, רכז הנגישות של הבנק: