הגשת בקשה לקבלת דוח אשראי
+ -


הודעה בנוגע לאפשרות לקבלת דוח אשראי


אנו מתכבדים להודיעכם, כי באפשרותכם לקבל מאתנו עותק מדוח האשראי שהתקבל בעניינכם ואת שם לשכת האשראי שממנה התקבל הדוח.

במידה ובוצעה עסקת האשראי ניתן יהיה לקבל את הדוח עד לתום תקופה העסקה ובמידה ולא בוצעה עסקת האשראי ניתן יהיה לקבל את הדוח עד שישים ימים מיום קבלתו.  

בקשות לקבלת דוח אשראי ניתן להגיש באמצעות אפליקציית הבקשות של הבנק, בסניפי הבנק, ובמוקד יהב ישיר שמספרו 2616*.

מסירת דוח האשראי תהיה באמצעות אחד הערוצים הבאים: דואר ישראל, דואר אלקטרוני, פקס או סניף הבנק בו הוגשה הבקשה, לפי בחירתך.

בברכה,

בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ