קבלת קהל בחגי תשרי
+ -

לתשומת לבכם,

ראש השנה
ערב ראש השנה תשע"ח יחול ביום ד' ה - 20.9.2017
משרדי ההנהלה, מרכזי הייעוץ המרחביים, מרכז הייעוץ הארצי, שלוחת מגדל היובל,
שלוחת אוניברסיטת חיפה ושלוחת קרית גת יהיו סגורים.
שעות פעילות :
שעות קבלת קהל בסניפים 8:30-12:00
שעות קבלת קהל בשלוחת מלחה 9:00-13:00
שעות מענה טלפוני במוקד יהב ישיר 8:30-12:00
החג יחול בימים ה' ו-ו' 21-22.9.2017, כל משרדי ההנהלה והסניפים יהיו סגורים.

יום כיפור
ערב יום כיפור יחול ביום ו' ה - 29.9.2017
משרדי ההנהלה, מרכזי הייעוץ המרחביים, מרכז הייעוץ הארצי, שלוחת מגדל היובל,
שלוחת אוניברסיטת חיפה, שלוחת קרית גת יהיו סגורים. 
שעות פעילות :
שעות קבלת קהל בסניפי הבנק הן 8:30-11:00
שעות מענה טלפוני במוקד יהב ישיר הן 8:30-11:00
שעות קבלת קהל בסניף מלחה הן 9:00-11:00

*בשל יום כיפור, לא יתאפשר מסחר בניירות ערך זרים בסניפי הבנק ובערוצים הישירים, החל מיום 29/09/2017 בשעה 10:00 בבוקר, ועד 01/10/2017 בשעה 08:30 בבוקר.
הוראות בניירות ערך זרים אשר ניתנו לפני יום כיפור, עם תוקף עתידי, תטופלנה כרגיל.

סוכות
ערב חג הסוכות יחול ביום ד' ה - 4.10.2017
ערב שמחת תורה יחול ביום ד' ה- 11.10.2017
משרדי ההנהלה, מרכזי הייעוץ המרחביים, מרכז הייעוץ הארצי, שלוחת מגדל היובל
ושלוחת אוניברסיטת חיפה יהיו סגורים.
שעות פעילות :
שעות קבלת קהל בסניפים ובמוקד יהב ישיר הן 8:30-12:00
שעות קבלת קהל בסניף מלחה הן 9:00-13:00
חג סוכות יחול ביום ה' ה- 5.10.2017 . כל משרדי ההנהלה והסניפים יהיו סגורים.
חג שמחת תורה יחול ביום ה' ה- 12.10.2017, כל משרדי ההנהלה והסניפים יהיו
סגורים.
חול המועד סוכות יחול מיום ו' ה- 6.10.2017 עד יום ג' ה- 11.10.2017
משרדי ההנהלה, שלוחת מגדל היובל ושלוחת אוניברסיטת חיפה יהיו
סגורים.
שעות פעילות :
שעות קבלת הקהל בסניפים הן 8:30-12:00
שעות קבלת קהל בסניף מלחה הן 10:00-19:00
שעות מענה טלפוני במוקד יהב ישיר הן 8:30-18:00
מרכזי הייעוץ יפעלו בין השעות 9:00-14:30 (למעט מרכז ייעוץ י-ם שיפעל בהתאם
לשעות העבודה של הסניף).
שעות מענה טלפוני בני"ע זרים: ביהב ישיר ובמרכז ארצי לני"ע זרים
בימים 9-10/10/2017 יינתן מענה טלפוני עד לשעה 23:00.

בברכת חג שמח
בנק יהב