תעריפון הבנק
+ -

הודעה על שינויים - 1.04.2021 ו- 16.05.2021

תעריפון  ללקוח יחיד / עסק קטן

שם טופס קובץ להורדה קובץ להורדה

תעריפון עסק גדול

שם טופס קובץ להורדה קובץ להורדה