תעריפון הבנק
+ -

עדכונים בעמלות - 01/09/2019

תעריפון ללקוח יחיד / עסק קטן

שם טופס קובץ להורדה קובץ להורדה

תעריפון עסק גדול

שם טופס קובץ להורדה קובץ להורדה