יהב בקהילה
+ -

הפועל נוער ירושלים

הקמה וליווי של קבוצות כדורסל לנוער בשיתוף הפועל יהב ירושלים - במסגרת זו הוקמו 13 קבוצות הכוללות 200 ילדים, הבאים ממשפחות מעוטות יכולת. 

יהב בקהילה -
הבנק מעניק תמיכה כספית לתפעול הקבוצות ועובדיו מלווים את הקבוצות השונות במשחקים השוטפים במהלך השנה, בפעילויות השיא (חלוקת מדים, מדליות וכו').


חזרה