יהב בקהילה
+ -

אקים-ירושלים

אקים - ירושלים היא עמותה הפועלת לשיפור איכות חייהם ורווחתם של אנשים עם מוגבלויות שכליות ובני משפחותיהם ברחבי ירושלים. העמותה מפעילה ומנהלת שירותים קהילתיים הכוללים דיור, תרבות ופנאי ומרכז תמיכה למשפחה, מאמינה בקידום עצמאותם ושילובם בחברה.
יהב בקהילה   
במסגרת השותפות בין אקים-ירושלים לבנק יהב, קיים פרויקט התנדבות במסגרתו מאמצים עובדי הבנק דיירים עם מוגבלות שכלית בדירות בקהילה של אקים-ירושלים. באמצעות מפגשים תקופתיים נוצר קשר מרגש בין העובדים והדיירים שעורכים יחד מגוון פעילויות הכוללות מפגשים בדירות, ארוחות ערב משותפות, יציאה לסרטים, באולינג סדנאות ועוד. במהלך המפגשים ניתן דגש על שיח בלתי אמצעי ויצירת קשר מתמשך בין העובדים לדיירים. 

                                                         


חזרה