דף תודה
+ -

בקשתך התקבלה,
ללקוחות שאינם משויכים לשירות האינטרנט וללקוחות אשר ביקשו מידע על המסלולים,
נציג מטעם הבנק ייצור קשר לטיפול בבקשה.