דוחות כספיים שנתיים ורבעוניים
+ -

שם טופס קובץ להורדה קובץ להורדה
דוח כספי מלא מונגש 31.03.21 לחץ להורדת המסמך
דוח כספי מלא מונגש ליום 30.06.21 לחץ להורדת המסמך
דוח הדירקטוריון וההנהלה ליום 30.06.21 לחץ להורדת המסמך
דוח כספי ליום 30.06.21 לחץ להורדת המסמך
ממשל תאגידי ופרטים נוספים ליום 30.06.21 לחץ להורדת המסמך
קבצי דיווח לפיקוח על הבנקים ליום 30.06.21 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפיה בדוח הכספי המלא ליום 30.06.21 לחץ להורדת המסמך
קבצי דיווח לפיקוח על הבנקים ליום 31.03.21 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
דוח כספי ליום 31.03.21 לחץ להורדת המסמך
דוח דירקטוריון והנהלה ליום 31.03.21 לחץ להורדת המסמך
לצפיה בדוח הכספי המלא ליום 31.03.21 לחץ להורדת המסמך
ממשל תאגידי פרטים נוספים ונספחים ליום 31.03.21 לחץ להורדת המסמך
דוח כספי המלא מונגש ליום 31.12.20 לחץ להורדת המסמך
קבצי דיווח לפיקוח על הבנקים ליום 31.12.20 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
ממשל תאגידי פרטים נוספים ונספחים לדוח 31.12.20 לחץ להורדת המסמך
דוח דירקטוריון והנהלה ליום 31.12.20 לחץ להורדת המסמך
דוח כספי ליום 31.12.20 לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוח הכספי המלא ליום 31.12.20 לחץ להורדת המסמך
דוח כספי המלא מונגש ליום 30.09.20 לחץ להורדת המסמך
דוח דירקטוריון והנהלה ליום 30.09.20 לחץ להורדת המסמך
ממשל תאגידי פרטים נוספים ונספחים לדוח 30.09.20 לחץ להורדת המסמך
קבצי דיווח לפיקוח על הבנקים ליום 30.09.20 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוח הכספי המלא ליום 30.09.20 לחץ להורדת המסמך
דוח כספי ליום 30.09.20 לחץ להורדת המסמך
קבצי דיווח לפיקוח על הבנקים ליום 30.06.20 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
דוח הכספי המלא מונגש ליום 30.06.20 לחץ להורדת המסמך
דוח כספי ליום 30.06.20 לחץ להורדת המסמך
ממשל תאגידי פרטים נוספים ונספחים לדוח 30.06.20 לחץ להורדת המסמך
דוח דריקטוריון 30.06.2020 לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוח הכספי המלא ליום 30.06.20 לחץ להורדת המסמך
דוח כספי ליום 31.12.19 לחץ להורדת המסמך
ממשל תאגידי פרטים נוספים ונספחים לדוח 31.03.20 לחץ להורדת המסמך
דוח הדירקטוריון וההנהלה ליום 31.03.20 לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוח הכספי המלא ליום 31.03.20 לחץ להורדת המסמך
קבצי דיווח לפיקוח על הבנקים ליום 31.03.2020 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
דוח כספי ליום 31.03.20 לחץ להורדת המסמך
קבצי דיווח לפיקוח על הבנקים ליום 31.12.2019 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוח הכספי המלא ליום 31.12.2019 - מונגש לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוח הכספי המלא ליום 31.12.2019 לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוח הכספי ליום 31.12.2019 לחץ להורדת המסמך
ממשל תאגידי ופרטים נוספים ליום 31.12.2019 לחץ להורדת המסמך
דוח הדירקטוריון וההנהלה ליום 31.12.2019 לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוח הכספי המלא ליום 30.09.2019 - מונגש לחץ להורדת המסמך
קבצי דיווח לפיקוח על הבנקים ליום 30.09.2019 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוח הכספי המלא ליום 30.09.2019 לחץ להורדת המסמך
דוח הדירקטוריון וההנהלה ליום 30.09.2019 לחץ להורדת המסמך
ממשל תאגידי ופרטים נוספים ליום 30.09.219 לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוח הכספי ליום 30.09.2019 לחץ להורדת המסמך
קבצי דיווח לפיקוח על הבנקים ליום 30.06.19 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוח הכספי המלא ליום 30.06.19 לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוח הכספי המלא ליום 30.06.19 - דוח מונגש לחץ להורדת המסמך
דוח כספי ליום 30.06.19 לחץ להורדת המסמך
ממשל תאגידי ופרטים נוספים ליום 30.06.19 לחץ להורדת המסמך
דוח הדירקטוריון וההנהלה ליום 30.06.19 לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוח הכספי המלא ליום 31.03.19 - דוח מונגש לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
קבצי דיווח לפיקוח על הבנקים ליום 31.03.19 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוח הכספי המלא ליום 31.03.19 לחץ להורדת המסמך
דוח כספי ליום 31.03.19 לחץ להורדת המסמך
ממשל תאגידי ופרטים נוספים ליום 31.03.19 לחץ להורדת המסמך
דוח הדירקטוריון וההנהלה ליום 31.03.19 לחץ להורדת המסמך
קבצי דיווח לפיקוח על הבנקים ליום 31.12.18 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
דוח הדירקטוריון וההנהלה ליום 31.12.18 לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוח הכספי המלא ליום 31.12.18 לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוח הכספי המלא ליום 31.12.18 - דוח מונגש לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
ממשל תאגידי ופרטים נוספים ליום 31.12.18 לחץ להורדת המסמך
דוח כספי ליום 31.12.18 לחץ להורדת המסמך
קבצי דיווח לפיקוח על הבנקים ליום 30.09.2018 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
דוח הדירקטוריון וההנהלה ליום 30.09.2018 לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוח הכספי המלא ליום 30.09.2018 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוח הכספי המלא ליום 30.09.2018 - דוח מונגש לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
ממשל תאגידי ופרטים נוספים ליום 30.09.2018 לחץ להורדת המסמך
דוח כספי ליום 30.09.2018 לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוח הכספי המלא ליום 30.06.18 לחץ להורדת המסמך
קבצי דיווח לפיקוח על הבנקים ליום 30.06.18 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
דוח הדירקטוריון וההנהלה ליום 30.06.18 לחץ להורדת המסמך
דוח כספי ליום 30.06.18 לחץ להורדת המסמך
ממשל תאגידי ופרטים נוספים ונספחים ליום 30.06.18 לחץ להורדת המסמך
קבצי דיווח לפיקוח על הבנקים ליום 31.3.18 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
דוח הדירקטוריון וההנהלה ליום 31.3.18 לחץ להורדת המסמך
דוח כספי ליום 31.3.18 לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוח הכספי המלא ליום 31.3.18 לחץ להורדת המסמך
ממשל תאגידי ופרטים נוספים ונספחים ליום 31.3.18 לחץ להורדת המסמך
קבצי דיווח לפיקוח על הבנקים ל 31.12.17 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
ממשל תאגידי ופרטים נוספים ונספחים ליום 31.12.17 לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוח הכספי המלא ליום 31.12.17 לחץ להורדת המסמך
דוח הדירקטוריון וההנהלה ליום 31.12.17 לחץ להורדת המסמך
דוח כספי ליום 31.12.17 לחץ להורדת המסמך
דוח הדירקטוריון וההנהלה ליום 30.09.17 לחץ להורדת המסמך
דוח כספי ליום 30.09.17 לחץ להורדת המסמך
ממשל תאגידי פרטים נוספים ונספחים ליום 30.09.17 לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוח הכספי המלא ליום 30.06.17 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
דוח הדירקטוריון וההנהלה ליום 30.06.17 לחץ להורדת המסמך
ממשל תאגידי פרטים נוספים ונספחים ליום 30.06.17 לחץ להורדת המסמך
דוח כספי ליום 30.06.17 לחץ להורדת המסמך
לצפיה בדוח הכספי המלא ליום 31.03.17 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
דוח הדירקטוריון וההנהלה ליום 31.03.17 לחץ להורדת המסמך
דוח כספי ליום 31.03.17 לחץ להורדת המסמך
ממשל תאגידי פרטים נוספים ונספחים לדוח 31.03.17 לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוח הכספי המלא 31.12.16 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
דוח הדירקטוריון וההנהלה 31.12.16 לחץ להורדת המסמך
דוח כספי 31.12.16 לחץ להורדת המסמך
ממש תאגידי פרטים נוספים ונספחים לדוח השנתי 31.12.16 לחץ להורדת המסמך
לצפיה בדוח הכספי המלא 30.09.16 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
דוח הדירקטוריון וההנהלה 30.09.16 לחץ להורדת המסמך
דוח כספי 30.09.16 לחץ להורדת המסמך
ממשל תאגידי פרטים נוספים ונספחים לדוח 30.09.16 לחץ להורדת המסמך
לצפיה בדוח הכספי המלא 30.06.16 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
דוח הדירקטוריון וההנהלה ליום 30.06.16 לחץ להורדת המסמך
דוח כספי 30.06.16 לחץ להורדת המסמך
ממשל תאגידי פרטים נוספים ונספחים לדוח השנתי 30.06.16 לחץ להורדת המסמך
לצפיה בדוח הכספי המלא ליום 31.03.16 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
דוח הדירקטוריון וההנהלה ליום 31.03.16 לחץ להורדת המסמך
דוח כספי 31.03.16 לחץ להורדת המסמך
ממשל תאגידי פרטים נוספים ונספחים לדוח השנתי 31.03.16 לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים המלא ליום 31.12.15 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
דברי יושב ראש הדירקטוריון ליום 31.12.15 לחץ להורדת המסמך
דוח הדירקטוריון וההנהלה ליום 31.12.15 לחץ להורדת המסמך
דוח כספי ליום 31.12.15 לחץ להורדת המסמך
ממשל תאגידי פרטים נוספים ונספחים לדוח השנתי31.12.15 לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2015 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 30 ביוני 2015 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 31 במרץ 2015 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2014 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2014 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 30 ליוני 2014 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 31 במרץ 2014 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2013 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2013 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 30 ביוני 2013 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 31 מרץ 2013 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2012 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2012 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 30 ביוני 2012 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 31 במרץ 2012 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2011 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2011 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 30 ביוני 2011 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 31 מרץ 2011 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 31 דצמבר 2010 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 30 לספטמבר 2010 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 30 ליוני 2010 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 31 למרץ 2010 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 31 לדצמבר 2009 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 30 לספטמבר 2009 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 30 ליוני 2009 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 31 למרץ 2009 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 31 לדצמבר 2008 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 30 לספטמבר 2008 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 30 ליוני 2008 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 31 למרץ 2008 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 31 לדצמבר 2007 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 30 לספטמבר 2007 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 30 ליוני 2007 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
לצפייה בדוחות הכספיים ליום 31 למרץ 2007 לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך